81588 zł
cel 72685 zł

1202
wspierających

Dofinansowanie Kursu duchowości misyjnej sióstr salezjanek w Patagonii

Argentyna jest pierwszym salezjańskim krajem misyjnym. To właśnie tereny Patagonii zobaczył św. Jan Bosko w pierwszym śnie misyjnym.

Salezjanie księdza Bosko i Siostry Maryi Wspomożycielki Wiernych są obecni w Argentynie od ponad 100 lat. Argentyna jest uważana za kraj o lepszych perspektywach niż inne kraje Ameryki Łacińskiej, ale mimo to są miejsca, gdzie ludność żyje w skrajnej biedzie. Obecnie, w związku ze zmianą rządu, sytuacja ubogiej części społeczeństwa uległa pogorszeniu. Patagonia, gdzie pracują siostry salezjanki, jest niejednorodna pod względem etnicznym i kulturowym. Mieszka tu wielu imigrantów z Europy, zwłaszcza z Włoch i Hiszpanii.

Salezjanki pragną wcielić w życie projekt formacyjny dotyczący duchowości misyjnej organizowany dla sióstr i osób świeckich, zwłaszcza młodzieży. Najważniejszym elementem projektu jest pielgrzymka obejmująca trzy trasy: Rio de la Plata, północną Patagonię oraz południowe obszary Chile i Argentyny. Są to miejsca związane z działalnością pierwszych misjonarzy i misjonarek salezjańskich przybyłych do Patagonii.

Projekt dotyczy dofinansowania podróży siedmiu osób (koszty biletów, zakwaterowania). Pozostałe koszty pokrywane są z własnych środków. Celem pielgrzymki jest nie tylko ukazanie kontekstu historycznego, ewangelicznego i duchowego, ale także doświadczenie przez uczestników trudu wspólnej drogi. Ma to przełamać bariery kulturowe i pobudzić świadomość misyjną.

Pomóżmy wspólnie wesprzeć działania sióstr salezjanek z Patagonii.

Wesprzyjmy projekt 511!

Odpowiedzialna za projekt jest s. Lucía Dumrauf FMA