6718 zł
cel 6720 zł

36
wspierających

Zakup aparatu fotograficznego dla misjonarza

Peru jest krajem bardzo różnorodnym geograficznie. Liczba mieszkańców Peru to ok. 30 milionów, z których 1/3 mieszka w stolicy kraju, w Limie. Region dżungli amazońskiej jest najsłabiej zaludniony i najmniej rozwinięty gospodarczo.

W prowincji Datem del Marañon, na terenie której znajduje się misja salezjańska, żyje 66 tys. osób, które rozproszone są na 44 tys. km2. Transport odbywa się głównie rzeką. Ludzie podróżują łódkami: aluminiowymi, drewnianymi, canoa, małymi lub dużymi, zrobionymi w domu lub w fabrykach. Ten sposób komunikacji jest wolny i bardzo drogi, co jest dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Ludzie utrzymują się głównie z rolnictwa. Z powodu ograniczonego rynku zbytu i dużych kosztów transportu, jest to produkcja przeznaczona głownie na użytek własny. Ludzie cierpią ubóstwo, ponieważ nie mają stałego źródła dochodu. Bogactwem prowincji jest różnorodność kulturowa. Żyje tu osiem plemion indiańskich: Achuar, Wampis, Kichua, Kandozi, Chapra, Awajun, Shawi i Kukama – Kukamilla, które stanowią ponad 80% populacji.

Misja salezjańska w San Lorenzo została założona jako wotum dziękczynne z okazji Jubileuszu Roku 2000. Biskup poprosił salezjanów o przejęcie parafii, w której nie było księdza. Potem do misji zostały przyłączone dwie kolejne parafie w Andoas i Kuyuntsa. Salezjanie odwiedzają ok. 180 wiosek indiańskich i metyskich, prowadzą szkołę średnią i oratorium w San Lorenzo, pomagają potrzebującym.

Ksiądz Józef Kamza tak pisze o swojej pracy:

Projekt 501 ma na celu zakup aparatu fotograficznego, karty pamięci i dodatkowej baterii. Umożliwi to zdobywanie dokumentacji audio-wizualnej z pracy misyjnej wykonywanej w tej części Peru. Do tej pory ks. Józef używał swojego prywatnego aparatu, który po latach użytkowania w trudnych warunkach (wysoka wilgotność, ciągłe podróże) nie nadaje się już do użytku.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Józef Kamza SDB