KS. STANISŁAW JAGODZIŃSKI SDB

Pochodzę z Sycowa w archidiecezji wrocławskiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 19 czerwca 1987 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje 1 lipca 1982 roku.

 

Państwa, w których pracowałem: RPA.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie