72151 zł
cel 71904 zł

977
wspierających

 

Wynagrodzenie dla nauczycieli

Salezjańska placówka misyjna CALM w Namugongo w Ugandzie powstała w 2001 roku. Jej głównym założeniem jest ratowanie dzieci z ulicy oraz ich reintegracja ze społeczeństwem poprzez zapewnienie edukacji, podstawowych potrzeb oraz nakierunkowanie na działania społeczno-kulturalne.

Przy placówce działa szkoła podstawowa oraz dom dla dzieci ulicy. Misjonarze starają się dodatkowo zapewnić najbiedniejszym pomoc w postaci opłaty czesnego w szkole średniej i zawodowej. Poza zapewnieniem edukacji, księża wraz z personelem organizują dzieciom zajęcia taneczno-muzyczne, dają możliwość uprawiania sportów. Na misji działają drużyny piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, rugby.

CALM otrzymuje pomoc od darczyńców w zakresie pokrycia zapotrzebowania na opłaty szkolne, jednak potrzeby są znacznie większe. Problemy gospodarcze w kraju sprawiają, że dotychczasowi darczyńcy wycofują swoją pomoc, z uwagi na osobistą ciężką sytuację materialną. W codziennej pracy misjonarzom pomagają nauczyciele oraz pracownicy świeccy. Roczny koszt zatrudnienia pracowników przekracza możliwości księży.

Aby misja mogła się rozwijać, trzeba zatrudnić nowych nauczycieli oraz zapewnić im odpowiednie szkolenia zawodowe. Dofinansowanie kształcenia młodzieży również wiąże się z dużymi opłatami. Potrzebne są pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników oraz pokrycie kosztów funkcjonowania placówki misyjnej.

Wspólnie możemy wesprzeć misję CALM! Wspieraj z nami PROJEKT 545!

Za projekt odpowiada ks. Elie Nyandwie