17488 zł
cel 15818 zł

745
wspierających

Dokształcanie sióstr z Białorusi i Ukrainy

Program formacyjny jest przeznaczony dla młodych sióstr z Europy i Bliskiego Wschodu. Pomaga im w pogłębieniu przynależności do Zgromadzenia i Kościoła. Jest kontynuacją doświadczenia jakie zdobyły w Nowicjacie Międzynarodowym. Promuje poczucie wielokulturowości, które przeżywamy w misyjnych wspólnotach. Podczas modlitwy, czasu radości, refleksji, braterstwa i dzielenia się, junioratki mogą umocnić swoje powołanie, odnowić świeżość powołania w zgodzie ze Słowem Bożym i Konstytucjami Zgromadzenia oraz rozpalić w sobie zapał apostolski i misyjny.

W 2018 roku formacja letnia junioratek będzie trwała  od 13 do 24 sierpnia. Miejscem spotkania będzie Rzym.

W naszej Wizytatorii mamy obecnie 4 junioratki: dwie z Białorusi i dwie z Ukrainy. Wspólnoty, do których należą nie stać niestety na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na ich letnie spotkanie formacyjne. Rozwój charyzmatu salezjańskiego na tych ziemiach (Białoruś, Gruzja, Rosja i Ukraina) zależy od miejscowych powołań. Wywodzą się z terenów, na których są w stanie przekazać go przyszłym pokoleniom.

Dlatego troska o formację młodych, miejscowych sióstr jest tak ważna i konieczna.

Razem możemy pomóc w kształceniu sióstr.

Wesprzyj Projekt 533!

Za projekt odpowiada s. Darya Yeutukhouskaya