34903 zł
cel 30441 zł

169
wspierających

Zakup samochodu dla wspólnoty sióstr salezjanek w Bengueli w Angoli

Placówka misyjna w Bengueli w Angoli prowadzona jest przez siostry salezjanki od 1999 roku. Pracuje tam 5 sióstr. Prowadzą, między innymi przedszkole, zerówkę, szkołę podstawową i średnią. Wszystkich uczniów jest 1700 i uczą się na trzy zmiany. Oprócz tego, na misji są prowadzone kursy zawodowe dla młodzieży: informatyka, kurs języka angielskiego i hiszpańskiego, katecheza i szkolenie katechistów. Do prowadzenia i funkcjonowania placówki potrzebne są samochody. Obecnie na placówce są dwa.
Jeden samochód przeznaczony jest dla całej wspólnoty. Drugi, siostry wykorzystują do pracy duszpasterskiej oraz przy zakupie żywności i  transporcie. Bez samochodu, nie byłaby możliwa realizacja programu dożywiania dzieci ani wyjazdy katechetyczne do placówek misyjnych oddalonych od Bengueli o kilkaset kilometrów. Samochód jest jednak stary, zużyty i często się psuje. pokonywanie nim tak dużych i wyczerpujących odległości staje się wręcz niemożliwe i nieopłacalne. Jeden z samochodów jest w bardzo złym stanie technicznym, wymaga ciągłych napraw a to wiąże się ze stałymi wydatkami. Zakup drugiego samochodu jest niemal niezbędny do pracy na misji.
Drogi w Angoli, zwłaszcza w porze deszczowej, są w bardzo złym stanie, a regularne pokonywanie kilkusetkilometrowych odległości w ciągu miesiąca bez odpowiedniego samochodu jest niemożliwe.

Część funduszy na zakup samochodu udało się siostrom już zebrać. WSPÓLNIE chcemy zebrać brakującą kwotę, aby pomóc siostrom przy zakupie niezbędnego narzędzia ich pracy.

Wesprzyj PROJEKT 519!

Odpowiedzialna za projekt jest s. Maria Domalewska FMA