88700 zł
cel 55000 zł

401
wspierających

ZBIÓRKA TRWA NADAL! CAŁA NADWYŻKA ZOSTANIE PRZEZNACZONA NA BUDOWĘ SZKOŁY W JOYPURHAT.

 

Wyprawka szkolna, leki i dożywiane ubogich dzieci z JoypurHat w Bangladeszu

 

Dzieci z JoypurHat pomagają rodzicom w pracach na polu. Muszą pomóc w utrzymaniu rodziny, nie mają możliwości chodzenia do szkoły. Potrzebują pomocy.

Salezjanie w JoypurHat rozpoczęli prowadzenie zajęć edukacyjnych dla 150 ubogich dzieci. Nie ma budynku szkolnego, lekcje odbywają się w prowizorycznych salkach lekcyjnych lub na świeżym powietrzu. Dzieci nie mają mundurków. Brakuje funduszy na jedzenie, ubrania i wyprawkę szkolną. Ich rodziców lub opiekunów nie stać na zakup rzeczy potrzebnych do szkoły. Dlatego chcemy wspierać naszych uczniów i dać im nadzieję. Naszym celem jest zapewnienie uczniom wysokiej jakości edukacji i przywrócenie godności ludzkiej. Zgodnie z ideą Księdza Bosko, pragniemy uczynić ich dobrymi chrześcijanami i uczciwymi ludźmi.  Dzieci chętnie przychodzą do szkoły jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Chcemy żeby czuły się z nami bezpiecznie, otaczamy je troską i miłością. Praca z ubogimi jest dla nas wypełnieniem uczynków miłosierdzia.

Za fundusze zebrane na Projekt 514 zakupimy zeszyty, ubrania, buty, tornistry, jedzenie, leczenie, materiały dydaktyczne. W drugiej kolejności, w zależności od zebranej kwoty, rozpoczniemy budowę szkoły. Naszym marzeniem jest zapewnienie dzieciom dobrych warunków do nauki.

Projekt będzie realizowany w Bangladeszu. To jeden z najbiedniejszych, najgęściej zaludnionych i najmniej rozwiniętych państw. Niedożywienie i brak opieki zdrowotnej to poważny problem, który dotyka wielu ludzi, zwłaszcza mieszkających na wioskach. Mieszkańcy wiosek nie mają dostępu do elektryczności, w wielu miejscach ograniczony jest dostęp do wody pitnej. Ogromny procent mieszkańców Bangladeszu żyje w skrajnej biedzie. Dzienne zarobki dorosłych na wsi wynoszą 1,50 Euro. Swoje dzieci, zamiast do szkoły muszą wysyłać do pracy. Ludzie mieszkają w małych gospodarstwach rolnych, w domach pokrytych prowizorycznym dachem, często nie mają co jeść. Żyją w biedzie, nie są w stanie zapewnić dzieciom podstawowych przyborów szkolnych.  Państwo boryka się z korupcją i słabą edukacją, co najbardziej uderza w młodych ludzi. Ze względu na brak perspektyw młodzi ludzie narażeni są na wiele niebezpieczeństw takich jak: żebranie, przynależność do różnych gangów i grup terrorystycznych. Przemoc seksualna czy wchodzenie w związki małżeńskie w wieku dziecięcym to problem około 70% dziewcząt poniżej 18 roku życia.

Projekt ma na celu wsparcie i pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci z Bangladeszu, z miejscowości JoypurHat.

Pomóżmy rodzicom z JoypurHat wyposażyć dzieci w najpotrzebniejszą wyprawkę szkolną.

Wesprzyj Projekt 514

Odpowiedzialny za projekt jest ksiądz Paweł Kociołek SDB

A tak dzieci z JoypurHat w Bangladeszu zachęcają do wzięcia udziału w kampanii #7steps

Misja w trzech słowach według misjonarza księdza Pawła Kociołka;

Ks. Paweł swoją misję opisuje w trzech słowach: bieda, młodzież i radość. Bieda, bo ona w Bangladeszu krzyczy. Na ulicach, w domach, szkołach. Dzieci i młodzież, bo pozbawieni są nadziei. Tworzy dla nich oratoria, miejsca, gdzie czują się akceptowane i bezpieczne. Organizuje dożywianie i zajęcia lekcyjne, troszczy się o ich zdrowie. Radość, bo każdy dzień zawierza Bogu. Jego misja i praca dają mu wiele radości. Oddaje wszystkie swoje siły i serce Bengalczykom.