75938 zł
cel 76104 zł

269
wspierających

Zakup samochodu  dla wspólnoty Córek Maryi Wspomożycielki we Lwowie

Projekt 509 – pomóżmy Siostrom Salezjankom ze Lwowa docierać do wiosek i wspierać ubogich!

Najtrudniejsza sytuacja materialna, a także moralna panuje na wioskach, gdzie ludzie młodzi nie mają perspektyw na przyszłość. Wobec takiej sytuacji wielu ludzi szuka pracy poza granicami kraju. Siostry salezjanki od wielu lat organizują wraz z animatorkami wakacje dla dzieci z wiosek. Starają się głosić Słowo Boże, nie tylko w wioskach koło Lwowa, lecz również w bardziej odległych miejscach. Oprócz tego prowadzą internat dla biednych dziewcząt.

Ze względu na potrzeby i pracę w miejscach bardzo odległych, siostry odczuwają dotkliwie brak samochodu. Jest to niezbędny środek transportu do wiosek. Misjonarki nie tylko ewangelizują, organizują zabawy, lecz również rozwożą ubrania dla biednych rodzin. Zakup samochodu ułatwi również prowadzenie we Lwowie internatu dla studentek. Potrzebny jest samochód 7-8 osobowy, aby zabierać ze sobą animatorów i wolontariuszy do pomocy, przewozić jedzenie, ubrania i inne przedmioty dla rodzin. Ze względu na stan dróg, odległości i wioski położone na terenie górskim powinien być to samochód wytrzymały.

Córki Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) rozpoczęły pracę na Ukrainie w roku 1992, czyli zaraz po uzyskaniu niezależności, najpierw we Lwowie, a rok później w Odessie. Dziś na Ukrainie panuje konflikt zbrojny z Rosją, a z trudną sytuacją polityczną łączy się brak stabilności ekonomicznej i dotkliwe zubożenie społeczeństwa.

Projekt 509 ma na celu sfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla wspólnoty Córek Maryi Wspomożycielki we Lwowie na Ukrainie. Głęboko wierzymy, że wspólnie uda nam się go zrealizować.

Wesprzyj projekt 509.

 

Odpowiedzialna za projekt jest  s. Jolanta Lisak FMA