14066 zł
cel 11669 zł

23
wspierających

Edukacja współpracowników salezjańskich w Lusace

Chawama w Lusace to obszar slumsów, który charakteryzuje się przeludnieniem i bardzo słabymi warunkami socjalnymi. W pobliżu nie ma centrów rekreacyjnych ani miejsc, gdzie młodzież mogłaby spędzić wolny czas. To powoduje, że młodzi ludzie często uciekają w alkoholizm, kradzieże, porzucają szkołę. Wsparcie z zewnątrz jest dla nich jedyną szansą na lepszą przyszłość.

W Chawama działa salezjańskie centrum, które wspiera działalność 13 misji w Zambii, Zimbabwe, Malawi i Namibii. Funkcją ośrodka jest także pomoc mieszkańcom slumsów. Razem z archidiecezją w Lusace i przy wsparciu dobrodziejów, biuro realizuje projekty społeczne i edukacyjne.

W ośrodku, oprócz dwóch salezjanów, pracuje sześciu współpracowników świeckich. Projekt 494 dotyczy podniesienia ich kwalifikacji. Ich codzienna praca to szeroko pojęte wspieranie misji, a obejmuje m.in.: dystrybucję żywności, opiekę nad misjonarzami, organizowanie funduszy w ramach projektów dla zagrożonej młodzieży oraz zarządzanie projektami. Dzięki planowanym kursom i szkoleniom będą oni mogli lepiej realizować misję ośrodka.

Odpowiedzialny za projekt jest brat Walter Thyrniang SDB