81331 zł
cel 76104 zł

212
wspierających

Formacja profesorów, animatorów i młodzieży

Angola leży w Afryce Południowej. Wojna domowa, która trwała od 1975 do 2002 roku wyniszczyła kraj. Nierówności społeczne powodują, że kryzys ekonomiczny odbija się na najbiedniejszej części społeczeństwa. Mieszkańcy borykają się z bezrobociem. Większość dzieci nie chodzi do szkoły. Z powodu braku opieki medycznej wielu ludzi umiera na żółtą febrę i malarię. Problemem jest też wysoki odsetek ciąż wśród nastolatek oraz zarażeń wirusem HIV.

Siostry salezjanki pracują w siedmiu placówkach w całym kraju, w miejscowościach: Benguela, Cabinda, Luena, Cacuaco, Calulu, Zango i Luanda. Prowadzą przedszkola, szkoły, centra alfabetyzacji i kształcenia zawodowego, oratoria i duszpasterstwo młodzieżowe. Organizują szkolenia katechetów, promują lepszą pozycję kobiet w społeczeństwie.

Projekt 490 dotyczy wsparcia formacji profesorów, animatorów i młodzieży w Angoli. Formacja obejmuje trzy aspekty: seminaria dla nauczycieli i pracowników administracyjnych (40 osób), kursy wychowania seksualnego dla nauczycieli i młodzieży (w sumie około 300 osób) oraz trzyletni kurs dla animatorów (400 uczestników).

Zebrane pieniądze będą przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu (niektóre grupy przyjadą z miejscowości odległych od stolicy o 700-1200 kilometrów), opracowania i powielenia materiałów dydaktycznych oraz całodziennego wyżywienia uczestników (w przypadku szkolenia dla młodzieży).

Odpowiedzialna za projekt jest s. Lorella Figgini FMA