47918 zł
cel 76104 zł

919
wspierających

Wsparcie dziewcząt z internatu sióstr salezjanek w Bafia

Bafia to miasto położone w centralnej części Kamerunu. Nazwa pochodzi od ludu Bafia, który zamieszkuje region sawanny w dolinie rzeki Mbam. Ludność utrzymuje się z rolnictwa, co ze względu na klimat nie zawsze przynosi dochody. Rodziny często walczą z głodem, niedożywieniem, chorobami.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły. Część z nich podejmuje się drobnych prac, takich jak handel na ulicy, mycie samochodów, zbieranie złomu. Trudna jest sytuacja dziewcząt, które padają ofiarą nadużyć seksualnych, przemocy fizycznej i psychicznej.

Siostry salezjanki prowadzą w Bafia internat dla dziewcząt w wieku od 10 do 19 lat, który odpowiada na potrzebę edukacji dziewcząt w wieku szkolnym. Ponadto na misji działa Centrum Młodzieżowe, oratorium, duszpasterstwo powołaniowe, organizowane są katechezy i formacja animatorów.

Projekt 485 dotyczy wsparcia placówki misyjnej. Główny cel to poprawa warunków w internacie (budowa sali nauki, sypialni dla wychowawcy, pralni oraz remont budynku). Oprócz tego siostry chcą zakupić materiały dydaktyczne i sportowe do oratorium i Centrum Młodzieżowego. Potrzebne są także projektor, telewizor, pianino i dwie gitary, z których będą korzystać, działające na terenie misji, duszpasterstwa i stowarzyszenia. Część funduszy zostanie także przeznaczona na pomoc szkolną dla potrzebujących dziewcząt i opłacenie korepetycji dla słabszych uczniów.

Odpowiedzialna za projekt jest s. Lorenza Ramirez Incarnación FMA