45117 zł
cel 76104 zł

246
wspierających

Wyposażenie szkoły sióstr salezjanek w Dholai

Indie to kraj wielokulturowy, wielowyznaniowy i wieloreligijny. Podziały etniczne i kastowe są źródłem napięć oraz nierównomiernej dystrybucji dóbr. Chrześcijanie stanowią 2% ludności i zmagają się z prześladowaniami, które nasiliły się wraz z objęciem władzy przez hinduską prawicową partię nacjonalistyczną.

Rolniczy region Barak Valley, w którym realizowany będzie projekt, jest jednym z najsłabiej rozwiniętych w całym kraju, zwłaszcza pod kątem edukacyjnym. Prowincję zamieszkują głównie Bengalczycy, ale w 16 wioskach mieszkają także plemiona Khasi, Pnar, Mizo i Naga. Członkowie tych plemion są marginalizowani ze względu na odmienność językową.

Chcąc zapewnić wszystkim dzieciom równy dostęp do edukacji, siostry salezjanki założyły w Dholai najpierw przedszkole, a później także szkołę, gdzie nauczanie odbywa się w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie nie muszą pokonywać dużych odległości, aby dostać się do szkoły. Chroni je to przed niebezpieczeństwami podczas godzinnej drogi do szkoły oraz chorobami, na które są narażone podczas pory monsunowej, kiedy padają ulewne deszcze.

W szkole siostry prowadzą także douczanie szkolne i katechezy. Zajęcia odbywają się w wynajętym domku. Projekt 484 obejmuje wyposażenie budynku. Fundusze będą przeznaczone na zakup mebli, podłączenie prądu oraz bieżącej wody. To pozwoli na zapewnienie dzieciom lepszych warunków do nauki.

Odpowiedzialna za projekt jest s. Marcellina Sangma FMA