MODLITWA - INTENCJA - NOWENNA - KS. THOMAS UZHUNNALIL

Od 10 miesięcy salezjanin, ksiądz Tom Uzhunnalil jest przetrzymywany przez porywaczy.

Pochodzący z indyjskiego stanu Kerala, ksiądz Tom został porwany w Adenie, w Jemenie przez islamskich ekstremistów 4 marca 2016 roku. Tego dnia terroryści zaatakowali dom opieki dla chorych i starców prowadzony przez Misjonarki Miłości, których był kapelanem. Cztery siostry oraz dwanaścioro współpracowników zostało zabitych.

4 grudnia na YouTube został umieszczony film, w którym pojawia się ksiądz Tom. Wygląda na wyczerpanego psychiczne i fizyczne, ale nagranie jest dowodem na to, że ksiądz wciąż żyje.

Salezjanie, rząd indyjski i jemeński oraz służby watykańskie nie ustają w działaniach na rzecz uwolnienia księdza, potrzebują jednak naszego wsparcia modlitewnego.

Zgromadzenie i Rodzina Salezjańska od samego początku zachęcają do nieustannej modlitwy o uwolnienie księdza Toma, a teraz proszą o przedstawienie tej szczególnej intencji w Nowennie do Maryi Wspomożycielki w dniach 15-23 stycznia 2017 roku i w dniu Jej wspomnienia – 24 stycznia 2017, wierząc we wstawiennictwo Matki Zbawiciela.

Kiedy Księdza Bosko proszono o jakąś łaskę, ten zwykł odpowiadać: “Jeśli chcecie otrzymać łaski od Świętej Dziewicy, odprawcie nowennę”. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w modlitwę w intencji księdza Toma.

NOWENNA

 1. Odmawiać przez 9 dni:
 • Ku czci Najświętszego Sakramentu:
  Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen
  Ojcze nasz…
  Chwała Ojcu…
 • Ku czci Najświętszej Maryi Panny:
  Witaj Królowo…
  Zdrowaś Maryjo…
  Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.
 1. Przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię Świętą.
 2. Włączyć się własnym działaniem lub ofiarą w jakieś dzieło apostolskie.
 3. Ożywić w sobie wiarę w Jezusa Eucharystycznego i nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki.
 4. Odmawiać modlitwę św. Bernarda:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik strapiony staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

 Źródło: infoans.org

MODLITWA - INTENCJA - NOWENNA - KS. THOMAS UZHUNNALIL