8 czerwca 2017 roku z misji długoterminowej w Zambii wróciła Monika Chudzyńska, wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco. Monika przez dziesięć miesięcy pracowała z dziećmi i młodzieżą w Mansie, na placówce sióstr salezjanek. Prowadziła tam szkołę garażową oraz oratorium.

Przez ostatni czas modliliśmy się w intencji uzdrowienia Moniki, która była chora na malarię. Wczoraj rodzina, przyjaciele oraz pracownicy i wolontariusze Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego powitali ją na warszawskim lotnisku całą i zdrową.

Monice dziękujemy za piękną pracę na rzecz misji a Panu Bogu za jej uzdrowienie i bezpieczny powrót do Polski.