Proszę o modlitwę za Mariamu, która cierpi na zanik kości. Dziewczynka uległa wypadkowi i złamała kość miednicy. Jej rekonwalescencja może trwać bardzo długo.

ks. Luis Neville SDB

Mafinga jest pierwszą placówką salezjańską w Tanzanii. Salezjanie prowadzą tutaj parafię, ambulatorium, organizują pomoc doraźną. Teren działalności obejmuje 16 wiosek w buszu, do których docierają misjonarze, aby wesprzeć najbardziej potrzebujące dzieci i młodzież. Prawie 300 uczniów, od szkoły podstawowej po uniwersytet, jest tu objętych programem Adopcji na Odległość.

Prosimy o modlitwę za jedną z naszych podopiecznych. Mariamu uczy się w szkole średniej w Ifwagi. Cierpi na chorobę, która powoduje zanik kości. Podczas przerwy potrącili ją koledzy wybiegający z sali. Dziewczynka upadła i złamała kość miednicy. Jej mamy nie było stać na kosztowną rekonwalescencję. Mariamu mogła podjąć leczenie tylko dzięki Waszemu wsparciu. Po złamaniu jej powrót do zdrowia może trwać bardzo długo, dlatego proszę Was o objęcie jej modlitwą.

ks. Luis Neville SDB

Zobacz więcej naszych intencji modlitewnych!