MISJONARKA - TABLO - Sienkiewicz Alina

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji obchodzi w tym roku Jubileusz 50-lecia swej działalności. Z tej okazji, 13 listopada, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyło się wręczenie medali „Benemerenti in Opere Evangelizationis”.

Z grona 148 osób i instytucji misyjnych, zgłoszonych do odznaczenia, wśród 12 nominowanych znalazła się polska salezjanka misjonarka. Medal w kategorii „za zasługi w dziele misyjnym Kościoła” otrzymała siostra Alina Sienkiewicz, za gorliwą 46 letnią posługę lekarską wśród chorych i cierpiących Indian, katechizację dzieci i dorosłych w Amazonii, w Brazylii, oraz szerzenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Siostra Alina jest we wspólnocie w Manaus. Mimo podeszłego wieku – ma obecnie 92 lata – i poruszania się przy balkoniku jest nadal aktywna. Pomaga w sektorze środków masowego przekazu w swojej inspektorii. Ponieważ nie była w stanie przyjechać na ceremonię osobiście, w jej imieniu medal odebrała siostra inspektorka Anna Świątek z Wrocławia.

Komisję ds. Misji powołano w 1967 r., realizując wskazania Soboru Watykańskiego II zawarte w „Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła”. Jej zadaniem jest integrowanie środowisk misyjnych w Polsce, wspieranie materialnie i duchowe misjonarek i misjonarzy oraz koordynowanie animacji, formacji i współpracy misyjnej w Polsce.