Szczęść Boże,

tu brat Walter – koordynator Adopcji na Odległość kleryków prowincji zambijskiej. W ostatnim czasie wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy od Państwa zostało przeznaczone na pomoc najmłodszym kandydatom do naszego zgromadzenia. Oni dopiero zaczynają formację kapłańską. Nasi prenowicjusze to: Peter, Kasonde, Lackson, Emmanuel, Limbani, Evason, Luckey. Obecnie mieszkają w Chingoli, a następnie będą mogli rozpocząć nowicjat. Andrew, Elijah, Pascal, Alexander, Comfort, Aubry i Thomas są już w nowicjacie. Mieszkają we wspólnocie, uczą się, a przede wszystkim się modlą. Chcą zostać salezjanami i służyć młodym. Ten etap jest czasem rozeznania, czy wybrali właściwą drogę.

Dzięki Państwa wsparciu możemy przyjmować do naszego zgromadzenia również najbiedniejszych, którzy odkryli w sobie powołanie salezjańskie. Koszty kształcenia kleryków w Afryce są wysokie. Jedną z przyczyn jest brak wykształcenia niektórych kandydatów. Czasami nie ukończyli oni szkoły średniej, więc muszą nadrobić zaległości.

Z serca dziękujemy za każdą pomoc.
Brat Walter

Listy kandydatów do zgromadzenia salezjańskiego

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ - LIST Z ZAMBII - BRAT WALTER