12 kwietnia 2018 roku ksiądz Czesław Lenczuk obchodził w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym 25-lecie święceń kapłańskich. O godzinie 18.00 odprawiona została uroczysta Msza Święta, w której uczestniczyli licznie przybyli goście. Homilię wygłosił ks. Czesław, który podzielił się świadectwem swojego potrójnego powołania: misyjnego, kapłańskiego i salezjańskiego.

Ksiądz Czesław Lenczuk pochodzi z Lubina w diecezji legnickiej. Pierwszą profesję złożył 22 sierpnia 1985 roku. Wyświęcony został 17 kwietnia 1993 roku. W 1987 roku wyjechał na misje do Afryki. Pracował w Zambii, Malawi i Zimbabwe. Obecnie posługuje w Rzymie.

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Księdzu Czesławowi dziękujemy za jego świadectwo wiary i życzymy błogosławieństwa oraz opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych.

ks. Czesław Lenczuk - jubileusz 25 lecia kapłaństwa