W dniach 21–23 kwietnia 2017 odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla kandydatów, którzy przygotowują się do wyjazdu na wolontariat misyjny. Tematem przewodnim zjazdu był: „Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich”.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy, a następnie mimo Oktawy Wielkanocy, zostaliśmy ugoszczeni uwielbianą i długo oczekiwaną sałatką z tuńczykiem. Po kolacji, w ramach integracji pomagaliśmy w adresowaniu kopert. Pierwszy dzień weekendowego spotkania zakończyliśmy nieszporami, a „słówko na dobranoc” powiedziała nam s. Grażyna Sikora, która nawiązując do zbliżającego się miesiąca Maryi przeczytała krótkie opowiadanie o tym, jak Bóg stworzył mamę.

W sobotnią Eucharystię usłyszeliśmy Ewangelię, w której Jezus mówi do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Te słowa przypomniały nam hasło bieżącego roku liturgicznego, a w homilii ks. Tomasz Łukaszuk zwrócił uwagę, że możemy zrobić wiele poprzez małe rzeczy. Po śniadaniu spotkaliśmy się z Państwem Beatą i Pawłem Wiśniewskimi oraz ich dziećmi, którzy opowiadali o wartości jaką jest rodzina. Podzielili się swoim świadectwem, które dotyczyło budowania związku, trwania w małżeństwie i wychowywania dzieci. Podkreślili, że na pierwszym miejscu w ich rodzinie jest Bóg, a wspólna modlitwa chlebem powszednim.

Kolejnym punktem dnia było spotkanie z misjonarką, siostrą Heleną Kamińską, która od 2010 roku pracuje w miejscowości Dilla w Etiopii. Następnie uczestniczyliśmy w poobiedniej rekreacji. Tego dnia wysłuchaliśmy też relacji wolontariuszek: Ani Musiał i Miriam Ortmann z misji krótkoterminowej w Chilulu, w Zambii. Popołudniową konferencję wygłosił ks. Tomasz, w której mówił o Kościele jako wspólnocie. Po nieszporach i kolacji odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wysłuchaliśmy listów wolontariuszek, które przebywają na misjach długoterminowych.

W niedzielę po Eucharystii i śniadaniu wysłuchaliśmy relacji Magdaleny Sipajło i Zofii Ruduchy z misji długoterminowej w Zambii. Wolontariuszki opowiedziały o swoich zajęciach i o działaniu Boga, którego doświadczyły w wielu sytuacjach na placówce w Mansie. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym obiadem i sprzątaniem domu.

Renata Wasilewska
uczestniczka spotkania kwietniowego

ZOBACZ FILM I ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA!