Stało się! Słowo stało się Ciałem! Pan przyszedł do nas skromny, ubogi, niepozorny. Niewielu Go poznało. Bóg chce żebyś Ty go poznał.

Dziękujemy za udział w krótkich rekolekcjach adwentowych przygotowanych przez ks. Józefa Czerwińskiego.